Εκπτωτικό κουπόνι με την εγγραφή σας - Επιπλέον εκπτώσεις με Share και Follow

Πιστοποιητικά Προϊόντων MOBILEpro, EMR SHIELD, SUPERBOX από ΕΚΠΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

Κατεβάστε το  Πιστοποιητικό θηκών ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης MOBILEpro, που εκδόθηκε από τον Ομ. Καθηγητή Κυτταρικής Βιολογίας και Ραδιοβιολογίας κ. Λ.Χ. Μαργαρίτη, στο Εργαστήριο Βιοφυσικής Ακτινοβολιών, με έδρα στον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, του Τμήματος Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).Κατεβάστε το  Πιστοποιητικό πλατών ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης EMR SHIELD, που εκδόθηκε από τον Ομ. Καθηγητή Κυτταρικής Βιολογίας και Ραδιοβιολογίας κ. Λ.Χ. Μαργαρίτη, στο Εργαστήριο Βιοφυσικής Ακτινοβολιών, με έδρα στον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, του Τμήματος Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).Κατεβάστε το  Πιστοποιητικό κουτιών ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης SUPERBOX για WiFi Router, Access Points και βάσεις ασύρματων τηλεφώνων DECT, που εκδόθηκε από τον Ομ. Καθηγητή Κυτταρικής Βιολογίας και Ραδιοβιολογίας κ. Λ.Χ. Μαργαρίτη, στο Εργαστήριο Βιοφυσικής Ακτινοβολιών, με έδρα στον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, του Τμήματος Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).Κατεβάστε το  Πιστοποιητικό κουτιών ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης SUPERBOX για Baby Monitor, που εκδόθηκε από τον Ομ. Καθηγητή Κυτταρικής Βιολογίας και Ραδιοβιολογίας κ. Λ.Χ. Μαργαρίτη, στο Εργαστήριο Βιοφυσικής Ακτινοβολιών, με έδρα στον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, του Τμήματος Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα ανάγνωσης PDF στο site: www.adobe.com.