Εκπτωτικό κουπόνι με την εγγραφή σας (SignUp Discount Coupon)

COVID: Για επίσκεψη στο κατάστημα κλείστε πρώτα ραντεβού στο: 6974 635 100

#menoumeasfaleis με μέτρα ΧΑΜ (Χέρια, Απόσταση, Μάσκα)

Links Οργανισμών

Σχετικοί σύνδεσμοι (links) σε web sites οργανισμών ακολουθούν.

Σε όλα τα παρακάτω website μπορείτε να ψάξετε με λέξεις - κλειδιά όπως:
radiofrequency, radio-frequency, exposure limit, mobile phone, cell phone

Έδρα Οργανισμός Ονομασία
Γερμανία IBS Ινστιτούτο Βιολογίας Κτηρίων και Οικολογίας IBN - Αξιολόγηση Προδιαγραφών ΟΡΙΩΝ
Γενεύη WHO Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία & Δημόσια Υγεία (2007)
Γενεύη WHO Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία & Δημόσια Υγεία (2006)
Γενεύη WHO Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - Διεθνή Όρια Ακτινοβολίας EMF
Ελλάδα ΕEAE Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας - Κινητή Τηλεφωνία & Υγεία - ΟΡΙΑ
Αυστρία Salzburg Το Μοντέλο Σάλτσμπουργκ: Μοντέλο Προφύλαξης για τοποθέτηση σταθμών βάσης
Γερμανία ICNIRP Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες
Αμερική NCRP Εθνικό Συμβούλιο Μετρήσεων & Προστασίας από την Ακτινοβολία
Γενέυη WHO Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
Καναδάς HC Οργανισμός Υγείας Καναδά
Ελλάδα ΕΕΤΤ Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
Αυστρία Salzburg Ψήφισμα Σάλτσμπουργκ για τους Σταθμούς Βάσης Τηλεπικοινωνιών
Αυστρία Salzburg Κυβέρνηση Σάλτσμουργκ: Μελέτη Ακτινοβολιών και Επιπτώσεων
Βέλγιο STOA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιλογές Επιστήμης & Τεχνολογίας
Σάλτσμπουργκ S-PHP Υπηρεσία Υγείας Σάλτσμπουργκ
Γερμανία IBN Ινστιτούτο Βιολογίας Κτηρίων και Οικολογίας Neubeuern
Αμερική NCI Εθνικό Κέντρο Καρκίνου - ΗΠΑ
Αμερική EMR Policy Ινστιτούτο Πολιτικής EMR Ακτινοβολιών
Αμερική NIEHS Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας - ΗΠΑ
Αγγλία BSJ Βρετανικές Ιατρικές Δημοσιεύσεις
Γαλλία IARC Διεθνής Οργανισμός Έρευνας του Καρκίνου
Σουηδία FEB Σουηδικός Σύνδεσμος Υπερ Ηλεκτρο Ευαίσθητων
Αυστραλία ARPANSA Υπηρεσία Προστασίας Ακτινοβολίας & Πυρηνικής Προστασίας
Ολλανδία HCN Συμβούλιο Υγείας Ολλανδίας
Βρυξέλες EC Public Health Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δημόσια Υγεία
Σουηδία SSI Σουηδικό Ινστιτούτο Προστασίας Ακτινοβολιών
Ρωσία RNCNIRP Κέντρο Ηλεκτρομαγνητικής Προστασίας
Αγγλία Powerwatch Οργανισμός Power Watch
Αγγλία HPA Υπηρεσία Προστασάις Υγείας
Ελβετία SAEFL Ελβετική Υπηρεσία Περιβάλλοντος Δασών και Τοπίου
Ζυρίχη IT IS Ίδρυμα Έρευνας Τεχνολογιών της Πληροφορίας στην Κοινωνία
Αγγλία OFCOM Αγγλική Υπηρεσία Ραδιοεπικοινωνιών
Γερμανία IGUMED Διεπιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Ιατρικής
Αμερική NCBI Εθνικό Κέντρο Πληροφορίας Βιλοτεχνολογίας - ΗΠΑ
Ζυρίχη FOPH Υπηρεσία Υγείας Πολιτών
Ζυρίχη FOPE Δημόσια Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Αμερική PUBMED Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής - ΗΠΑ
Αμερική CDC Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών και Πρόληψης - ΗΠΑ
Αγγλία RBEJ Βιολογική Αναπαραγωγή & Ενδοκρινολογία
Στρασβούργο IEMFA Διεθνής ένωση EMF
Ισραήλ Gertner Ινστιτούτο Gertner Επιδημιολογίας & Έρευνας Πολιτικής της Υγείας
Αυστραλία EMFacts EM Facts Συμβουλευτικός Οργανισμός
Βενετία ICEMS Διεθνής Επιτροπή Ασφάλειας από τον Ηλεκτρομαγνητισμό
Καναδάς EH ORG Οργανισμός Ηλεκτρομαγητικής Υγείας