Εκπτωτικό κουπόνι με την εγγραφή σας - Επιπλέον εκπτώσεις με Share και Follow

Ορολογία

Παρακάτω θα βρείτε μερικές συντομογραφίες και βασικές ένοιες της ορολογίας που είναι σχετικές με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία:

Η/Μ - Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

HF - Υψηλές Συχνότητες

LF - Χαμηλές Συχνότητες

RF - Ραδιοσυχνότητες

EMF - Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

ELF: Extremely Low Frequency

EMR - Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Non-Ionising Radiation - Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία (δεν είναι ορατή στο ανθρώπινο μάτι)

Electrosmog - Ηλεκτρομαγνητικό Νέφος (αναφέρεται στην ηλεκτρομαγνητική ρύπανση)

Dirty Electricity - Βρώμικο Ρεύμα

Dirty power: αναφέρεται στο Dirty Electricity