Εκπτωτικό κουπόνι με την εγγραφή σας - Επιπλέον εκπτώσεις με Share και Follow

Απορροφήσαμε την αύξηση Φ.Π.Α.

Αποφασίσαμε για μιά ακόμα φορά να απορρροφήσουμε την αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24%. Αυτό σημαίνει οτι όλη η γκάμα των προϊόντων μας, είται είσάγεται από το εξωτερικό, είτε παράγεται στην Ελλάδα (προϊόντα με τα εμπορικά ονόματα MOBILEpro, EMR SHIELD, SUPERBOX), διατηρούν τις ίδιες τιμές, όπως ήταν πριν την επιβολή αύξησης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά 1 τοις εκατό. Αυτό το είχαμε κάνει επίσης καί όταν ο ΦΠΑ ήταν 19%, αυξήθηκε στο 21% και κατόπιν αυξήθηκε πάλι στο 23%.